Mustafa Kandıralı
Diğer bir adıyla “Kandıralı Mustafa” 10 Temmuz 1930’da, İzmit’in Karadeniz kıyısındaki şirin kasabası Kandıra’da dünyaya gelir. Aslında ne doğum tarihi ne de soyadı resmî kayıtlarda yer aldığı ve burada verdiğimiz gibi değildir. Nüfus kağıdı daha sonra çıkarıldığı ve 1930 doğumlularla askere gittiği için nüfus kayıtlarına 1930 doğumlu olarak geçti ise de aslında 1929 doğumludur. Aile soyadları ise Kadıoğlu’dur. “Kandıralı” soyadını 1955 yılında Selahaddin Pınar’ın önerisi ile “Kandıralı” olarak değiştirir ve asıl şöhretine bu soyadı ile kavuşur.

Babasının ve annesinin soyu Selanik taraflarına dayandırılmaktadır. Bu konu hakkında ayrıntılı bir bilgi yoksa da babasının ailesi 1800’lü yılların ortalarında önce İzmit’in Ağaçlı Köyü’ne yerleşirler/yerleştirilirler. Baba tarafından soyu tamamen müzisyendir. Kandıralı’nın babası Recep Usta ve diğer iki amcası bu köyde dünyaya gelirler. Recep usta 1900’lü yılların ilk çeyreğinde ailesini alarak Kandıra’ya yerleşir. Amcalar ise köyde ikamet etmeyi sürdürürler.

Annesi Fahriye Hanım ise “Emincaazlar” adıyla bilinen zengin bir ailenin kızıdır. Kandıra’nın en eski ve köklü ailelerinden biri olarak bilinir. Onların da ailesinin –belki daha eskilerden– Selanik taraflarından geldiği rivayet edilmektedir.

Kandıralı müzisyen bir babanın dördüncü çocuğu olarak doğar. Dördü erkek biri kız olan kardeşlerinin tamamı müziğe yatkın, bazıları ise profesyonel müzisyendir. Sırasıyla kardeşleri İsmail, Dilber (vefat etti), İhsan, Refik, Şeref (vefat etti)’tir. Babası Kandıra’nın en tanınmış ve sevilen klarnetçilerinden biridir. O yıllarda çalgısını iyi çalan kişiler “Usta” sıfatıyla ödüllendirildiği için klarnetçi Recep’e de
“Recep Usta” denilerek bir paye verilmiş olmaktadır.

Mustafa Kandıralı yedi yaşına geldiğinde ilkokula başlar, fakat gönlü müzisyen olmaktan yanadır... devamı için tıklayın.